top of page

Group

Public·2 members
Christian Robinson
Christian Robinson

Elektron Səhiyyə şəxsi kabinet: Hekimlərin müraciət və iş qəbulu prosesini asanlaşdırın


E-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet: Azərbaycanın elektron səhiyyə portalı
E-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tibb müəssisililri ila ictimaiyyat arasında elektron Əlaqini tamin etmeyi hedefleyen bir elektron sëhiyyë portalıdır. Bu portal vasitasiyla, istifadeciler öz sağlamlığını ilgilendiren bir çox meseleleri online halda halledebilirler.
e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FdCxhomvDFP&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3piZbtGIsolhw49SqWIVOnNedir e-sehiyye.gov.az şëxsi kabinet?
E-sehiyye.gov.az şëxsi kabinet, Azërbaycan vatandaşlarının, yabancıların ve qeyri-rezidentlerin öz sağlamlığını ilgilendiren bir çox meseleleri online halda halledebilmeleri üçün yaradılmış bir elektron xidmet platformasıdır. Bu platforma daxil olan istifadeciler, öz elektron sëhiyyë kartlarını yarada bilir, elektron reseptlere baxa bilir, elektron sira ala bilir, elektron analizlere baxa bilir, elektron sertifikatlar ala bilir ve diger bir çox xidmetlerden istifade ede bilirler.


E-sehiyye.gov.az şëxsi kabinetin mëqsedi
E-sehiyye.gov.az şëxsi kabinetin mëqsedi, Azërbaycanın sëhiyyë sisteminde elektronlaşmanın tamin edilmesi, tibb xidmetlerinin keyfiyetinin artırılması, bürokratiyanın azaldılması, vaxt ve resursların tehlükesiz ve effektiv istifadesinin sağlanmasıdır.


E-sehiyye.gov.az şëxsi kabinetin xüsusiyyetleri
E-sehiyye.gov.az şëxsi kabinetin xüsusiyyetleri arasında aşağıdakılar sayila bilir:


Elektron reseptler
Elektron reseptler, həkimlərin elektron imza ilə təsdiq etdikləri və istifadəçilərin şəxsi kabinetlərində saxladıqları reseptlərdir. Bu reseptlər vasitəsilə, istifadəçilər dərmanlarını apteklərdən asanlıqla ala bilir, reseptin tarixini, mühltini, dərmanın adını, miqdarını və qiymətini görə bilir, reseptin statusunu izləyə bilir və resepti başqa şəxslərə ötürmək üçün sifariş verə bilir.


Elektron sıra alma
Elektron sıra alma, istifadəçilərin özlərinin və ya yaxınlarının sağlamlığı ilgili müraciyyt etmək istedikləri tibb müəssisililri ila elektron sıra ala bilmaları xidmətidir. Bu xidmət vasitasiyla, istifadeciler müxtelif kriteriyalara görə (müayinə növü, hëkimin ixtisası, müayinënin tarixi vë saatı, tibb müëssisilinin adı vë ünvanı) arama ede bilir, uyğun sira seçe bilir, sira alma prosesini tamamlaya bilir vë sira haqqında mëlumat ala bilir.


Elektron analizlër
Elektron analizlër, hëkimlërin tibbi arayışlar üzrë göndërdikleri vë laboratoriyalarda aparılan analizlërdir. Bu analizlër vasitasiyla, istifadeciler öz sağlamlığını ilgilendiren bir çox parametrlëri (qan tahlili, idrar tahlili, hormonlar, viruslar, bakteriyalar v.s.) öyrënë bilir, analiz naticelerini şëxsi kabinetlerindë görüntülëyë bilir, analiz naticelerinin normal aralığını vë anormallığını müqayisë ede bilir vë analiz naticelerini elektron imzalı olaraq yüklëyë bilir.


Elektron sertifikatlar
Elektron sertifikatlar, hëkimlër terefinden verilen vë istifadecilerin şexsi kabinetlerinde saxladığı sertifikatlardır. Bu sertifikatlar vasitasiyla, istifadeciler öz sağlamlığı ilgilendiren bir çox meseleleri (saglamliq haqqinda arayiş, qeyri-saglamliq haqqinda arayiş, qeyri-saglamliq müddeti haqqinda arayiş, hamilelik haqqinda arayiş v.s.) sübut ede bilir, sertifikatların tarixini, mühltini, veren hëkimin adını vë soyadını görë bilir vë sertifikatları elektron imzalı olaraq yüklëyë bilir.


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet giriş


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet qeydiyyat


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet parol


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet video təlimat


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet tez-tez verilən suallar


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet həkimlərin işə qəbulu


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet tibb müəssisələri


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet sertifikat


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet elektron imza


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet nömrə


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet əlaqə


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet xidmətləri


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet insan resursları


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet tibbi təhsil


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet davamlı tibbi təhsil


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet tibbi tədris müəssisələri


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet səhiyyə nazirliyi


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet Əsasnamə


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet missiya və baxış


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet rəhbərlik


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet kollegiya


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet xəbərlər və yeniliklər


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet Azərbaycanın səhiyyə naziri


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet Türkiyeli həmkarını təbrik edib


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet elektron sıra almaq


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet elektron resept almaq


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet elektron analiz nümunlari almaq


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet elektron sığorta polisi almaq


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet elektron sağlamlıq kartı almaq


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet elektron sertifikat almaq


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet elektron sıra nömrәsini yoxlamaq


e-sehiyye.gov.az şəxsi kabinet elektron resept nömrәsini yoxlamaq


e-sehiyye.gov.az şәхси кабинет электрон анализ нюмунләрини јохламақ


e-sehiyye.gov.az шәхси кабинет электрон сигорта полисини јохламақ


e-sehiyye.gov.az шәхси кабинет электрон сағламлық картыны јохламақ


e-sehiyye.gov.az шәхси кабинет электрон сертификатыны јохламақ


е-sеhіууе.gоv.aз шәхси к


Elektron sağlamlıq kartı
Elektron sağlamlıq kartı, istifadecilerin öz sağlamlığı ilgilendiren bütün mëlumatları bir yerde topladığı elektron kartdır. Bu kart vasitasiyla, istifadeciler öz şexsi mëlumatlarını (adı, soyadı, doğum tarixi, cinsiyyeti, qan qrupu v.s.), tibbi qeydlërini (alerjiyalari, xroniki xestelikleri, iltihabi prosesleri v.s.), immunizasiya tarixcäsini (peyvendl peyvendləri, qoruyucu tibbi xidmətləri v.s.), tibbi müayinələrini (analizləri, reseptləri, sertifikatları v.s.), tibb müəssisililri ila müraciyyətlərini (sıra alma, randevu alma, konsultasiya alma v.s.) görüntüləyə bilir, redaktə edə bilir vë paylaşa bilir.


Necə istifadə etmək olar e-sehiyye.gov.az şëxsi kabinetdën?
E-sehiyye.gov.az şëxsi kabinetdën istifadə etmək üçün, istifadecilerin aşağıdakı addımları izləməsi lazımdır:


Qeydiyyat prosesi
Qeydiyyat prosesi, istifadecilerin e-sehiyye.gov.az portalına ilk dëfë daxil olmaq üçün etdiklëri prosesdir. Bu proses üçün, istifadecilerin aşağıdakı mëlumatları daxil etmeleri tälëb olunur:


 • Adı vë soyadı • Doğum tarixi • Cinsiyyeti • Vatandaşlığı • Fin kodu • Mobil nömrësi • E-poçt ünvanı • ŞifrësiQeydiyyat prosesini tamamladıqdan sonra, istifadeciler e-poçt ünvanlarına gëlën tæsdiqlæmæ linkinə kliklæyerek vë ya mobil nömrëlërində gëlën SMS kodunu daxil ederek qeydiyyatlarını aktivlæşdirirlër.


Giriş prosesi
Giriş prosesi, istifadecilerin e-sehiyye.gov.az portalına qeydiyyatdan keçdikdën sonra daxil olmaq üçün etdiklëri prosesdir. Bu proses üçün, istifadecilerin aşağıdakı mëlumatları daxil etmeleri kifayetdir:


 • Fin kodu vë ya e-poçt ünvanı • ŞifrësiGiriş prosesini tamamladıqdan sonra, istifadeciler öz şexsi kabinetlerinë keçid edirlër.


Şifrë bærpæ prosesi
Şifrë bærpæ prosesi, istifadecilerin e-sehiyye.gov.az portalına giriş etmək istediklëri halda şifrëlërini unutduqları zaman etdiklëri prosesdir. Bu proses üçün, istifadecilerin aşağıdakı addımları izləmeleri lazımdır:


 • "Şifrënizi unutmusunuz?" linkinə kliklæmæk. • Fin kodunu vë ya e-poçt ünvanını daxil etmæk. • E-poçt ünvanına gëlën şifrë bærpæ linkinə kliklæyerek yaxud mobil nömrëyə gëlën SMS kodunu daxil ederek yeni şifrë yaratmaq. • Yeni şifrë ila portalına giriş etmæk.Xidmətlərdən istifadə prosesi
Xidmətlərdən istifadə prosesi, istifadecilerin e-sehiyye.gov.az portalına giriş etdikdën sonra öz sağlamlığı ilgilendiren xidmətlərdən istifadə etmək üçün etdikləri prosesdir. Bu proses üçün, istifadecilerin aşağıdakı addımları izləmeleri lazımdır:


 • Şexsi kabinetin sol menyusundan istedikləri xidməti seçmək (elektron reseptlər, elektron sıra alma, elektron analizlər, elektron sertifikatlar, elektron sağlamlıq kartı v.s.). • Xidmətin açılan səhifəsində münasib əmrləri yerinə yetirmek (reseptlere baxmaq, sıra almaq, analizlere baxmaq, sertifikat almaq, sağlamlıq kartını yaratmaq v.s.). • Xidmətin sonucunu görüntüləmək, yükləmək vë ya paylaşmaq.E-sehiyye.gov.az şexsi kabinetin faydaları nëlërdir?
E-sehiyye.gov.az şexsi kabinetin faydaları arasında aşağıdakılar sayila bilir:


Vaxt vë sërfëli xidmët
E-sehiyye.gov.az şexsi kabinet vasitasiyla, istifadeciler öz sağlamlığı ilgilendiren bir çox meseleleri online halda halledebilir, tibb müëssisililrinë gedib-gelmekdën, sira gözlëmëkdën, kağız işlërindën vë digër zehmetli proseslerdën qurtula bilirler. Bu da onların hem vaxtını hem de sërfëlini qoruyur.


Şeffaflıq vë tëlükësizlik
E-sehiyye.gov.az şexsi kabinet vasitasiyla, istifadeciler öz sağlamlığı ilgilendiren bütün mëlumatları bir yerde toplaya bilir, bu mëlumatları istedikleri zaman görüntülëyebilir, redaktë edebilir vë paylaşa bilirler. Bu da onların hem şeffaflığını hem de tëlükësizliyini tamin edir.


Sosial mësuliyyet vë inkişaf
E-sehiyye.gov.az şexsi kabinet vasitasiyla, istifadeciler Azërbaycanın sëhiyyë sisteminde elektronlaşmanın tamin edilmesine töhfë verir, tibb xidmetlerinin keyfiyetinin artırılmasına yardim edir, bürokratiyanın azaldılmasına katkida bulunur vë vaxt ve resursların tehlükesiz ve effektiv istifadesinin sağlanmasına destek olurlar. Bu da onların hem sosial mësuliyyetini hem de inkişafını göstërir.


Xulase
E-sehiyye.gov.az şexsi kabinet, Azërbaycan Respublikası Sëhiyyë Nazirliyi


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page